Intenzivni NLP Practitioner (I-IV modul) održaće se od 9. do 17 jula na Kopaoniku na kome ćete intenzivnim, konstantnim radom i aktivnim učešćem da savladate NLP alate i sertifikujete

 se kao  NLP Practitioner.

Intenzivni NLP Practitoner će se održati u hotelu "Kraljevi čardaci" na Kopaoniku gde ćete i pored ličnog usavršavanja na treningu imati mogućnost da osetite čari Kopaonika i uživate u dodatnim aktivnostima koje smo pripremili za vas!

 

Na Intenzivnom NLP Practitioner treningu

imaćete priliku da se upoznate sa velikim brojem profesionalaca iz vaše i drugih oblasti poslovanja i upoznate se sa njihovim izazovima, kao i najboljim rešenjima koja će vam značiti u budućnosti.

 

ZAŠTO UČESTVOVATI?

MENADŽMENT

LJUDSKI RESURSI

PRODAJA

MARKETING

OSTALO

Zašto NLP Practitioner?

UTICAJNA KOMUNIKACIJA

 

Koliko vremena i energije gubite zbog nerazumevanja sa saradnicima i članovima  svog tima? Na treningu NLP Practitioner  naučićete komunikacioni model i jezičke obrzace koji će povećati uticaj poruka

koje prenosite.

PROMENA PONAŠANJA

 

Da li postoje ponašanja koja vam nisu korisna

u poslu i životu, i želite da ih zamenite nekim korisnim? Putem pouzdanih NLP tehnika usvojićete ponašanja koja želite da vidite

kod sebe i na taj način usmerite sebe

ka ostvarenju svojih ciljeva.

Postavljanje i ostvarenje CILJEVa

 

Koliko puta vam se desilo da ne ostvarite

vaše poslovne ciljeve? Najvažnija stvar za uspeh je pravilno postavljen cilj i njegovo praćenje do same realizacije. NLP Practitioner daće vam praktična znanja za postavljanje, praćenje i evaluaciju ciljeva i priliku da već tada radite na najvažnijim.

Zašto intenzivni NLP trening?

dostupnost trenera

 

Treneri će vam biti na raspolaganju tokom

 celog boravka na Kopaoniku pa ćete imati priliku da pitate na licu mesta sve stvari koje vas zanimaju, kao i da iskoristite njihovo iskustvo i znanje kao priliku da usvojite

nove veštine na osnovu njihovog

svakodnevnog ponašanja

iskustvo nlp mastera

 

Kako se trening održava paralelno sa

 treningom NLP Master imaćete priliku

 da komunicirate sa sertifikovanim NLP Practitioner-ima, saznate njihova iskustva

i konsultujete se sa njima oko dalje

primene stečenih znanja.

dodatne aktivnosti

 

Brojne dodatne aktivnosti učiniće vaš boravak nezaboravnim iskustvom, omogućiće vam da se odmorite, probudite avanturistu u sebi, i „pametno“

iskoristite svoj odmor.

Zašto NLP Practitioner?

UTICAJNA KOMUNIKACIJA

 

Ljudi su najvažniji resurs. Da li želite da ih

još bolje razumete? Da li želite baš vi da ih

naučite nečemu korisnom? Na treningu NLP Practitioner dobićete praktična znanja i alate za efikasnu poslovnu komunikaciju koja

podiže produktivnost kompanija.

Promena ponašanja

 

Koja ponašanja uočavate kod sebe ili

zaposlenih a da nisu u skladu sa ciljevima i vrednostima kompanije. NLP Practitioner daće vam veštine i alate da ta ponašanja zamenite onim koja će doneti zadovoljstvo zaposlenom i doprineti ostvarivanju kompanijskih ciljeva i vrednosti.

Postavljanje i ostvarenje CILJEVa

 

Šta je veoma često kamen spoticanja u HR-u? Nejasni ciljevi zaposlenih skoro sigurno vode ka demotivisanosti i apatiji. Na ovom treningu naučićete kako da postavite visokomotivišuće ciljeve, zaposlene usmerite ka njihovoj realizaciji i na taj način doprinesete uspehu kompanije.

Zašto intenzivni NLP trening?

dostupnost trenera

 

Treneri će vam biti na raspolaganju tokom

 celog boravka na Kopaoniku pa ćete imati priliku da pitate na licu mesta sve stvari koje vas zanimaju, kao i da iskoristite njihovo iskustvo i znanje kao priliku da usvojite

nove veštine na osnovu njihovog

svakodnevnog ponašanja

iskustvo nlp mastera

 

Kako se trening održava paralelno sa

 treningom NLP Master imaćete priliku

 da komunicirate sa sertifikovanim NLP Practitioner-ima, saznate njihova iskustva

i konsultujete se sa njima oko dalje

primene stečenih znanja.

dodatne aktivnosti

 

Brojne dodatne aktivnosti učiniće vaš boravak nezaboravnim iskustvom, omogućiće vam da se odmorite, probudite avanturistu u sebi, i „pametno“

iskoristite svoj odmor.

Zašto NLP Practitioner?

uticajna komunikacija

 

Šta je efikasan prodavac? To je efikasan komunikator. NLP Practitioner je najbolji komunikacioni trening na svetu koji vam daje praktične veštine i alate da brzo i efikasno ostvarite uticaj na klijente i od njih napravite dugogodišnje saradnike.

promena ponašanja

 

Da li mislite da ste prodajni mag i da ne možete

da se razvijate dalje? Na ovom treningu uočićete sva ponašanja koja koče vaš prodajni uspeh i naučićete da ih zamenite ponašanjem

prodajnog pobednika.

Postavljanje i ostvarenje CILJEVa

 

Da li pravite razliku između cilja i targeta? Ako

ne pravite, onda ste otkrili vaš veliki prostor za napredak. Na treningu NLP Practitioner ćete naučiti kako da postavljate, pratite i merite realizaciju vaših prodajnih ciljeva i na taj način povećate realizaciju targeta.

Zašto intenzivni NLP trening?

dostupnost trenera

 

Treneri će vam biti na raspolaganju tokom

 celog boravka na Kopaoniku pa ćete imati priliku da pitate na licu mesta sve stvari koje vas zanimaju, kao i da iskoristite njihovo iskustvo i znanje kao priliku da usvojite

nove veštine na osnovu njihovog

svakodnevnog ponašanja

iskustvo nlp mastera

 

Kako se trening održava paralelno sa

 treningom NLP Master imaćete priliku

 da komunicirate sa sertifikovanim NLP Practitioner-ima, saznate njihova iskustva

i konsultujete se sa njima oko dalje

primene stečenih znanja.

dodatne aktivnosti

 

Brojne dodatne aktivnosti učiniće vaš boravak nezaboravnim iskustvom, omogućiće vam da se odmorite, probudite avanturistu u sebi, i „pametno“

iskoristite svoj odmor.

uticajna komunikacija

 

Želite da komunicirate sa vašom ciljnom grupom tako da vaša poruka bude shvaćena na način koji vama najviše odgovara? Na treningu NLP Practitioner naučićete komunikacione model i jezičke obrasce koji će dati snažan uticaj porukama koje želite da prenesete.

promena ponašanja

 

Želite da upravljate navikama potrošača i da postavljate trendove u svojoj industriji? Trening NLP Practitioner će vam pružiti alate i tehnike čijim korišćenjem ćete moći da utičete na navike i ponašanja svojih kupaca.

Postavljanje i ostvarenje CILJEVa

 

Kažu da je cilj jedina stvar koju ne smemo menjati, a da je put do njegovog ostvarenja skrojen od velikog broja prepreka i krivina. Ukoliko želite da na pametan način postavite svoje ciljeve i kreirate optimalan put ka njihovom ostvarenju pridružite nam se na treningu NLP Practitioner.

Zašto intenzivni NLP trening?

dostupnost trenera

 

Treneri će vam biti na raspolaganju tokom

 celog boravka na Kopaoniku pa ćete imati priliku da pitate na licu mesta sve stvari koje vas zanimaju, kao i da iskoristite njihovo iskustvo i znanje kao priliku da usvojite

nove veštine na osnovu njihovog

svakodnevnog ponašanja

iskustvo nlp mastera

 

Kako se trening održava paralelno sa

 treningom NLP Master imaćete priliku

 da komunicirate sa sertifikovanim NLP Practitioner-ima, saznate njihova iskustva

i konsultujete se sa njima oko dalje

primene stečenih znanja.

dodatne aktivnosti

 

Brojne dodatne aktivnosti učiniće vaš boravak nezaboravnim iskustvom, omogućiće vam da se odmorite, probudite avanturistu u sebi, i „pametno“

iskoristite svoj odmor.

Zašto NLP Practitioner?

uticajna komunikacija

 

Koliko puta ste hteli da izvršite uticaj na druge ljude, a niste znali kako? NLP Practitioner vam daje proverene praktične veštine i alate da ostvarite snažan uticaj na svakog sagovornika. Sada vam se pruža prilika da vaša reč konačno

dobije snagu koja otvara svaka vrata.

promena ponašanja

 

Koliko lako uočavate ponašanja koja vam se ne dopadaju kod drugih ljudi? A kod sebe? NLP Practitioner će vam omogućiti da uočite svako ponašanje koje vas koči ili remeti i zamenite ga ponašanjima za koja smatrate da će vam pomoći da budete zadovoljniji sobom.

Postavljanje i ostvarenje CILJEVa

 

Kud plovi ovaj brod? Znate li kuda plovi vaš?

Brod bez cilja gotovo uvek završi nasukan na neki greben.  NLP Practitioner naučiće vas da jasno postavite svoje cijeve, ispratite njihovu realizaciju i prepoznate trenutak kada ste stigli u željenu luku.

Zašto intenzivni NLP trening?

dostupnost trenera

 

Treneri će vam biti na raspolaganju tokom

 celog boravka na Kopaoniku pa ćete imati priliku da pitate na licu mesta sve stvari koje vas zanimaju, kao i da iskoristite njihovo iskustvo i znanje kao priliku da usvojite

nove veštine na osnovu njihovog

svakodnevnog ponašanja

iskustvo nlp mastera

 

Kako se trening održava paralelno sa

 treningom NLP Master imaćete priliku

 da komunicirate sa sertifikovanim NLP Practitioner-ima, saznate njihova iskustva

i konsultujete se sa njima oko dalje

primene stečenih znanja.

dodatne aktivnosti

 

Brojne dodatne aktivnosti učiniće vaš boravak nezaboravnim iskustvom, omogućiće vam da se odmorite, probudite avanturistu u sebi, i „pametno“

iskoristite svoj odmor.

NLP PRACTITIONER

O treningu

Sadržaj treninga

Sertifikati

Trenerski tim

Raspored modula

NLP Practitioner

 

Trening NLP Practitioner je jedan od najznačajnijih koraka koje možete napraviti na putu ličnog razvoja zato što vam nudi mogućnost da integrišete najefikasnije NLP alate, kreirate lično iskustvo i naučite kako da primenite NLP u različitim oblastima života. Fokus treninga je na primeni NLP alata u procesima promene ponašanja, ostvarenja ličnih i profesionalnih ciljeva i prenošenja željene poruke u komunikaciji. Veštine i procesi koji se obrađuju na treningu mogu vam pomoći da prepoznate šta motiviše ljude oko vas i kako da na najbolji način prenesete poruku sagovorniku.

 

Kako je prvenstveni cilj našeg treninga primena NLP alata u poslovnom okruženju, primenom veština stečenih na treningu ćete postići veći stepen usaglašenosti sa poslovnim partnerima, saradnicima i klijentima.

2. SNAGA UTICAJNE KOMUNIKACIJE

 

Na drugom modulu ćete naučiti kako da jezički obrasci postanu vaš saveznik i kako da na najefikasniji način inspirišete sagovornike.

1. ODABERITE USPEh

 

Prvi modul treninga vam donosi osnovne koncepte NLP-a i odgovor na pitanje šta to NLP čini umetnošću i naukom o uspehu.

3. GOVOR PRECIZNOSTI

 

Na trećem modulu bavićemo se komunikacionim modelima koji dolaze iz rada Virdžinije Satir i Frica Perlsa.

5. ZADRŽI PROMENU

 

Na petom modulu ćete naučiti kako da u svakoj situaciji generišite i zadržite jako resursno stanje.

4. POKRENI PROMENU

 

Na četvrtom modulu naučićete osnovne NLP tehnike koje možete koristiti prilikom rada na promenama ponašanja.

6. PROGRAMIRANJE CILJEVA

 

Šesti modul treninga je posvećen radu na projektima, dugoročnim ciljevima.

8. sertifikacija

 

Na ovom modulu integrisaćete stečena znanja i veštine, i dobiti međunarodno priznate sertifikate IA-NLP i IN-NLP.

7. kreiranje vizije

 

Poslednji modul našeg treninga posvećen je primeni strategija kreativnosti u radu na projektima, radu sa metaforama i kreiranju lične vizije.

Treninzi koji se izvode u okviru NLP Centra su akreditovani od strane priznatih međunarodnih institucija IANLP i IN-NLP.

International Association for NLP

(IANLP)

 

International Association for NLP je vodeća internacionalna NLP asocijacija koja propisuje najviše standarde za izvođenje NLP treninga, usvojene od strane NLP zajednica širom sveta. NLP udruženja i NLP članovi koji su akreditovani od strane IANLP-a imaju garanciju da njihovi NLP programi zadovoljavaju najviše standarde propisane od strane ove asocijacije.

International Association of NLP Institutes

(IN-NLP)

 

International Association of NLP Institutes (IN-NLP) je internacionalna asocijacija osnovana sa ciljem održavanja kvaliteta NLP programa, tako što određuje kriterijume za njihovo izvođenje. NLP udruženja i NLP članovi koji su akreditovani od strane ove asocijacije imaju garanciju kvaliteta svojih NLP programa, s obzirom na to da ih izvode po propisanim IN-NLP standardima.

Peđa jovanović

NLP MASTER TRENER

 

 

Sandra Savanović Stevanović

NLP MASTER TRENER

 

Josip Bošnjaković

NLP MASTER TRENER

 

Darko gajić

NLP MASTER TRENER

 

DODATNE AKTIVNOSTI

Panoramska

 vožnja žičarom

Upoznajte Kopaonik iz druge

perspektive u toku vožnje žičarom

„Pančićev vrh“. Ovom žičarom izlazite

na jedan od najviših vrhova ove planine

 i sigurno ćete uživati u panoramskom

razgledanju centra i pogledu na 2017

metara nadmorske visine.

Paraglajding

Let tandem paraglajderom sa iskusnim

instruktorima na atraktivnim lokacijama

na Kopaoniku, je jedinstvena prilika

 za ljubitelje ove vrste sportova.

PLANINARENJE

Predivne planinarske staze Kopaonika

jedno  su od najlepših obeležja planinskog

turizma u Srbiji. Izazovite sebe i otkrijte nove

lepote naše zemlje planinarenjem na

stazama Pančićev vrh, vrh Šiljak,

Kozje stene, Markova stena...

Off road ture kvadovima

Vozite terenska vozila na off road stazama

punim izazova. Moguće je obići sve vrhove

Kopaonika, i uživati u prelepim pejzažima

 koje pruža priroda.

bob na šinama

zip wire

Doživite nesvakidašnji adrenalinski šok,

spuštajući se niz žicu postavljenu između

dva drveta sa postepenim nagibom

uz pomoć kotura koji klizi po istoj.

planinski biciklizam

Vozite se jednom od tri specijalno

dizajnirane staze različite težine u

zavisnosti od nivoa izazova

na koji ste spremni.

 

Bob na šinama je vrsta roller coaster-a

koja će vam omogućiti da se sankama

pričvršćenim na šinski sistem spuštate

specijalizovanom stazom kroz prirodno

 okruženje Kopaonika.

Upoznajte zadivljujuće predele

Kopaonika uz pratnju vodiča.

 Ova aktivnost uključuje

i časove obuke jahanja.

JAHANJE

MESTO ODRŽAVANJA

kraljevi čardaci

Intenzivni NLP Practitioner trening održače se u luksuznom hotelu „Kraljevi Čardaci“ na Kopaoniku. „Kraljevi Čardaci“ je spa hotel sa 4 zvezdice dizajniran tako da svojim gostima omogući prijatnu atmosferu udaljenu od gradske buke, idealnu za odmor i treninge.

 

 

Hotelsko apartmanski kompleks “Kraljevi Čardaci Spa”, vlasništvo građevinske firme “Prvako inženjering” iz Kragujevca nalazi se na 1450 m nadmorske visine Kopaonika. Od 2011. godine kada su u „Čardacima“ odseli prvi gosti, ovaj kompleks neprekidno raste, razvija se i svojim gostima nudi bogate sadržaje.

 

Klub privrednih novinara Srbije i Centar za promociju wellness i spa Sunny dodelili su “Kraljevim Čardacima” priznanje za Wellness hotel 2012. godine – Wellness AWARD 2012.

 

U sklopu hotela “Kraljevi Čardaci” nalazi se 27 smeštajnih jedinica, Spa i Wellness centar, lobby bar, pansionski restoran i igraonica za decu. U sklopu hotelskog kompleksa je i 199 moderno opremljenih apartmana.

www.nlpcentar.com

office@nlpcentar.com

+ 381 (0)11 4123 410

PRATITE NAS!

NLP Centar 2016.

Prijavite se još danas

i ostvarite popust na rane prijave!

Za sve učesnike koji se prijave do 17. juna obezbedili smo popust od 10% na punu cenu treninga!

Za učesnike koji se prijave u grupi do 5+ obezbedili smo dodatni popust od 3 % na punu cenu treninga.

Prijavite se na:

office@nlpcentar.com

+ 381 (0)11 4123 410

+ 381 (0)60 0290 021

PRIJAVI SE!

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Primili smo vaš upit. Uskoro očekujte da vas kontaktiramo.

Required

Required

Pitajte nas!

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi prijave i Intenzivnog treninga ostavite nam Vaše podatke, a naši NLP treneri će Vas ubrzo kontaktirati i pružiti sve neophodne informacije kako bi Vaš boravak na Kopaoniku bio nezaboravan.

KONTAKT

Intenzivni NLP Practitioner (I-IV modul) održaće se od 9. do 17 jula na Kopaoniku na kome ćete intenzivnim, konstantnim radom i aktivnim učešćem da savladate NLP alate i sertifikujete  se kao  NLP Practitioner.

Intenzivni NLP Practitoner će se održati u hotelu "Kraljevi čardaci" na Kopaoniku gde ćete i pored ličnog usavršavanja na treningu imati mogućnost da osetite čari Kopaonika i uživate u dodatnim aktivnostima koje smo pripremili za vas!

 

Na Intenzivnom NLP Practitioner treningu

imaćete priliku da se upoznate sa velikim brojem profesionalaca iz vaše i drugih oblasti poslovanja i upoznate se sa njihovim izazovima, kao i najboljim rešenjima koja će vam značiti u budućnosti.

 

MENADŽMENT

LJUDSKI RESURSI

PRODAJA

MARKETING

OSTALO

Zašto NLP Practitioner?

UTICAJNA KOMUNIKACIJA

 

Koliko vremena i energije gubite zbog

nerazumevanja sa saradnicima i članovima

svog tima? Na treningu NLP Practitioner

naučićete komunikacioni model i jezičke

obrzace koji će dati snažan uticaj porukama

koje prenosite grupama i pojedincima.

PROMENA PONAŠANJA

 

Da li postoje ponašanja koja vam nisu

korisna u poslu i životu, i želite da ih zamenite

nekim korisnim? Putem pouzdanih NLP tehnika,

na treningu ćete usvojiti ponašanja koja želite

da vidite kod sebe i da na taj način usmerite

sebe ka ostvarenju svojih ciljeva.

Postavljanje i ostvarenje CILJEVa

 

Koliko puta vam se desilo da ne ostvarite

vaše poslovne ciljeve? Najvažnija stvar za uspeh

je pravilno postavljen cilj i njegovo praćenje do same ralizacije. NLP Practitioner daće vam praktična znanja za postavljanje, praćenje i evaluaciju ciljeva i priliku da

već tada radite na najvažnijim.

Zašto intenzivni NLP trening?

dostupnost trenera

 

Treneri će vam biti na raspolaganju tokom

 celog boravka na Kopaoniku pa ćete imati priliku da pitate na licu mesta sve stvari koje vas zanimaju, kao i da iskoristite njihovo iskustvo i znanje kao priliku da usvojite nove veštine na osnovu njihovog

svakodnevnog ponašanja

iskustvo nlp mastera

 

Kako se trening održava paralelno sa

 treningom NLP Master imaćete priliku

 da komunicirate sa sertifikovanim

NLP Practitioner-ima, saznate njihova

iskustva i konsultujete se sa njima

oko dalje primene stečenih znanja.

dodatne aktivnosti

 

Brojne dodatne aktivnosti učiniće vaš boravak nezaboravnim iskustvom i omogućiće vam da se odmorite, a istovremeno steknete nova znanja i

 da „pametno“ iskoristite svoj odmor.

Zašto NLP Practitioner?

UTICAJNA KOMUNIKACIJA

 

Ljudi su najvažniji resurs. Da li želite da ih

još bolje razumete? Da li želite baš vi da ih

naučite nečemu korisnom? Na treningu NLP Practitioner dobićete praktična znanja i alate za efikasnu poslovnu komunikaciju koja

podiže produktivnost kompanija.

 

PROMENA PONAŠANJA

 

Koja ponašanja uočavate kod sebe ili

zaposlenih a da nisu u skladu sa ciljevima i vrednostima kompanije. NLP Practitioner daće vam veštine i alate da ta ponašanja zamenite onim koja će doneti zadovoljstvo zaposlenom i doprineti ostvarivanju kompanijskih ciljeva i vrednosti.

Postavljanje i ostvarenje CILJEVa

 

Šta je veoma često kamen spoticanja u HR-u?

Nejasni ciljevi zaposlenih skoro sigurno vode ka demotivisanosti i apatiji. Na ovom treningu

naučićete kako da postavite visokomotivišuće

ciljeve, zaposlene usmerite ka njihovoj realizaciji

 i na taj način doprinesete uspehu kompanije.

Zašto intenzivni NLP trening?

dostupnost trenera

 

Treneri će vam biti na raspolaganju tokom

 celog boravka na Kopaoniku pa ćete imati priliku da pitate na licu mesta sve stvari koje vas zanimaju, kao i da iskoristite njihovo iskustvo i znanje kao priliku da usvojite nove veštine na osnovu njihovog

svakodnevnog ponašanja

iskustvo nlp mastera

 

Kako se trening održava paralelno sa

 treningom NLP Master imaćete priliku

 da komunicirate sa sertifikovanim

NLP Practitioner-ima, saznate njihova

iskustva i konsultujete se sa njima

oko dalje primene stečenih znanja.

dodatne aktivnosti

 

Brojne dodatne aktivnosti učiniće vaš boravak nezaboravnim iskustvom i omogućiće vam da se odmorite, a istovremeno steknete nova znanja i

 da „pametno“ iskoristite svoj odmor.

Zašto NLP Practitioner?

UTICAJNA KOMUNIKACIJA

 

Šta je efikasan prodavac? To je efikasan komunikator. NLP Practitioner je najbolji komunikacioni trening na svetu koji vam daje praktične veštine i alate da brzo i efikasno ostvarite uticaj na klijente i od njih napravite dugogodišnje saradnike.

PROMENA PONAŠANJA

 

Da li mislite da ste prodajni mag i da ne možete

da se razvijate dalje? Na ovom treningu uočićete sva ponašanja koja koče vaš prodajni uspeh i naučićete da ih zamenite ponašanjem

prodajnog pobednika.

 

Postavljanje i ostvarenje CILJEVa

 

Da li pravite razliku između cilja i targeta? Ako

ne pravite, onda ste otkrili vaš veliki prostor za napredak. Na treningu NLP Practitioner ćete naučiti kako da postavljate, pratite i merite realizaciju vaših prodajnih ciljeva i na taj način povećate realizaciju targeta.

Zašto intenzivni NLP trening?

dostupnost trenera

 

Treneri će vam biti na raspolaganju tokom

 celog boravka na Kopaoniku pa ćete imati priliku da pitate na licu mesta sve stvari koje vas zanimaju, kao i da iskoristite njihovo iskustvo i znanje kao priliku da usvojite nove veštine na osnovu njihovog

svakodnevnog ponašanja

iskustvo nlp mastera

 

Kako se trening održava paralelno sa

 treningom NLP Master imaćete priliku

 da komunicirate sa sertifikovanim

NLP Practitioner-ima, saznate njihova

iskustva i konsultujete se sa njima

oko dalje primene stečenih znanja.

dodatne aktivnosti

 

Brojne dodatne aktivnosti učiniće vaš boravak nezaboravnim iskustvom i omogućiće vam da se odmorite, a istovremeno steknete nova znanja i

 da „pametno“ iskoristite svoj odmor.

Zašto NLP Practitioner?

UTICAJNA KOMUNIKACIJA

 

Koliko vremena i energije gubite zbog

nerazumevanja sa saradnicima i članovima

svog tima? Na treningu NLP Practitioner

naučićete komunikacioni model i jezičke

obrzace koji će dati snažan uticaj porukama

koje prenosite grupama i pojedincima.

PROMENA PONAŠANJA

 

Želite da komunicirate sa vašom ciljnom grupom tako da vaša poruka bude shvaćena na način koji vama najviše odgovara? Na treningu NLP Practitioner naučićete komunikacione model i jezičke obrasce koji će dati snažan uticaj porukama koje želite da prenesete.

Postavljanje i ostvarenje CILJEVa

 

Kažu da je cilj jedina stvar koju ne smemo menjati, a da je put do njegovog ostvarenja skrojen od velikog broja prepreka i krivina. Ukoliko želite da na pametan način postavite svoje ciljeve i kreirate optimalan put ka njihovom ostvarenju pridružite nam se na treningu NLP Practitioner.

Zašto intenzivni NLP trening?

dostupnost trenera

 

Treneri će vam biti na raspolaganju tokom

 celog boravka na Kopaoniku pa ćete imati priliku da pitate na licu mesta sve stvari koje vas zanimaju, kao i da iskoristite njihovo iskustvo i znanje kao priliku da usvojite nove veštine na osnovu njihovog

svakodnevnog ponašanja

iskustvo nlp mastera

 

Kako se trening održava paralelno sa

 treningom NLP Master imaćete priliku

 da komunicirate sa sertifikovanim

NLP Practitioner-ima, saznate njihova

iskustva i konsultujete se sa njima

oko dalje primene stečenih znanja.

dodatne aktivnosti

 

Brojne dodatne aktivnosti učiniće vaš boravak nezaboravnim iskustvom i omogućiće vam da se odmorite, a istovremeno steknete nova znanja i

 da „pametno“ iskoristite svoj odmor.

Zašto NLP Practitioner?

UTICAJNA KOMUNIKACIJA

 

Koliko puta ste hteli da izvršite uticaj na druge ljude, a niste znali kako? NLP Practitioner vam daje proverene praktične veštine i alate da ostvarite snažan uticaj na svakog sagovornika. Sada vam se pruža prilika da vaša reč konačno dobije snagu koja otvara svaka vrata.

PROMENA PONAŠANJA

 

Koliko lako uočavate ponašanja koja vam se ne dopadaju kod drugih ljudi? A kod sebe? NLP Practitioner će vam omogućiti da uočite svako ponašanje koje vas koči ili remeti i zamenite ga ponašanjima za koja smatrate da će vam pomoći da budete zadovoljniji sobom.

Postavljanje i ostvarenje CILJEVa

 

Kud plovi ovaj brod? Znate li kuda plovi vaš?

Brod bez cilja gotovo uvek završi nasukan na neki greben.  NLP Practitioner naučiće vas da jasno postavite svoje cijeve, ispratite njihovu realizaciju i prepoznate trenutak kada ste stigli u željenu luku.

Zašto intenzivni NLP trening?

dostupnost trenera

 

Treneri će vam biti na raspolaganju tokom

 celog boravka na Kopaoniku pa ćete imati priliku da pitate na licu mesta sve stvari koje vas zanimaju, kao i da iskoristite njihovo iskustvo i znanje kao priliku da usvojite nove veštine na osnovu njihovog

svakodnevnog ponašanja

iskustvo nlp mastera

 

Kako se trening održava paralelno sa

 treningom NLP Master imaćete priliku

 da komunicirate sa sertifikovanim

NLP Practitioner-ima, saznate njihova

iskustva i konsultujete se sa njima

oko dalje primene stečenih znanja.

dodatne aktivnosti

 

Brojne dodatne aktivnosti učiniće vaš boravak nezaboravnim iskustvom i omogućiće vam da se odmorite, a istovremeno steknete nova znanja i

 da „pametno“ iskoristite svoj odmor.

O treningu

Sadržaj treninga

Sertifikati

Trenerski tim

Raspored modula

NLP Practitioner

 

Trening NLP Practitioner je jedan od najznačajnijih koraka koje možete napraviti na putu ličnog razvoja zato što vam nudi mogućnost da integrišete najefikasnije NLP alate, kreirate lično iskustvo i naučite kako da primenite NLP u različitim oblastima života. Fokus treninga je na primeni NLP alata u procesima promene ponašanja, ostvarenja ličnih i profesionalnih ciljeva i prenošenja željene poruke u komunikaciji. Veštine i procesi koji se obrađuju na treningu mogu vam pomoći da prepoznate šta motiviše ljude oko vas i kako da na najbolji način prenesete poruku sagovorniku.

 

Kako je prvenstveni cilj našeg treninga primena NLP alata u poslovnom okruženju, primenom veština stečenih na treningu ćete postići veći stepen usaglašenosti sa poslovnim partnerima, saradnicima i klijentima.

2. SNAGA UTICAJNE KOMUNIKACIJE

 

Na drugom modulu ćete naučiti kako da jezički obrasci postanu vaš saveznik i kako da na najefikasniji način inspirišete sagovornike.

1. ODABERITE USPEh

 

Prvi modul treninga vam donosi osnovne koncepte NLP-a i odgovor na pitanje šta to NLP čini umetnošću i naukom o uspehu.

3. GOVOR PRECIZNOSTI

 

Na trećem modulu bavićemo se komunikacionim modelima koji dolaze iz rada Virdžinije Satir i Frica Perlsa.

5. ZADRŽI PROMENU

 

Na petom modulu ćete naučiti kako da u svakoj situaciji generišite i zadržite jako resursno stanje.

4. POKRENI PROMENU

 

Na četvrtom modulu naučićete osnovne NLP tehnike koje možete koristiti prilikom rada na promenama ponašanja.

6. PROGRAMIRANJE CILJEVA

 

Šesti modul treninga je posvećen radu na projektima, dugoročnim ciljevima.

8. sertifikacija

 

Na ovom modulu integrisaćete stečena znanja i veštine, i dobiti međunarodno priznate sertifikate IA-NLP i IN-NLP.

7. kreiranje vizije

 

Poslednji modul našeg treninga posvećen je primeni strategija kreativnosti u radu na projektima, radu sa metaforama i kreiranju lične vizije.

Treninzi koji se izvode u okviru NLP Centra su akreditovani od strane priznatih međunarodnih institucija IANLP i IN-NLP.

International Association for NLP

(IANLP)

 

International Association for NLP je vodeća internacionalna NLP asocijacija koja propisuje najviše standarde za izvođenje NLP treninga, usvojene od strane NLP zajednica širom sveta. NLP udruženja i NLP članovi koji su akreditovani od strane IANLP-a imaju garanciju da njihovi NLP programi zadovoljavaju najviše standarde propisane od strane ove asocijacije.

International Association of NLP Institutes

(IN-NLP)

 

International Association of NLP Institutes (IN-NLP) je internacionalna asocijacija osnovana sa ciljem održavanja kvaliteta NLP programa, tako što određuje kriterijume za njihovo izvođenje. NLP udruženja i NLP članovi koji su akreditovani od strane ove asocijacije imaju garanciju kvaliteta svojih NLP programa, s obzirom na to da ih izvode po propisanim IN-NLP standardima.

Peđa jovanović

NLP MASTER TRENER

 

 

Josip Bošnjaković

NLP MASTER TRENER

 

 

Sandra Savanović Stevanović

NLP MASTER TRENER

 

 

Darko gajić

NLP MASTER TRENER

 

 

kraljevi čardaci

Intenzivni NLP Practitioner trening održače se u luksuznom hotelu „Kraljevi Čardaci“ na Kopaoniku. „Kraljevi Čardaci“ je spa hotel sa 4 zvezdice dizajniran tako da svojim gostima omogući prijatnu atmosferu udaljenu od gradske buke, idealnu za odmor i treninge.

 

 

Hotelsko apartmanski kompleks “Kraljevi Čardaci Spa”, vlasništvo građevinske firme “Prvako inženjering” iz Kragujevca nalazi se na 1450 m nadmorske visine Kopaonika. Od 2011. godine kada su u „Čardacima“ odseli prvi gosti, ovaj kompleks neprekidno raste, razvija se i svojim gostima nudi bogate sadržaje.

 

Klub privrednih novinara Srbije i Centar za promociju wellness i spa Sunny dodelili su “Kraljevim Čardacima” priznanje za Wellness hotel 2012. godine – Wellness AWARD 2012.

 

U sklopu hotela “Kraljevi Čardaci” nalazi se 27 smeštajnih jedinica, Spa i Wellness centar, lobby bar, pansionski restoran i igraonica za decu. U sklopu hotelskog kompleksa je i 199 moderno opremljenih apartmana.

Prijavite se još danas

i ostvarite popust na rane prijave!

office@nlpcentar.com

+ 381 (0)11 4123 410

+381 (0)60 0290 021

Za sve učesnike koji se prijave do 31. maja obezbedili smo popust od 20% na punu cenu treninga!

Za učesnike koji se prijave u grupi od 5+ obezbedili smo dodatni popust od 3 % na punu cenu treninga.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi prijave i Intenzivnog treninga ostavite nam Vaše podatke, a naši NLP treneri će Vas ubrzo kontaktirati i pružiti sve neophodne informacije kako bi Vaš boravak na Kopaoniku bio nezaboravan.

Pitajte nas!